Zapisanie postępu konta pozwala wczytać je na innym urządzeniu z systemem iOS oraz przywrócić je, kiedy aplikacja zostanie usunięta lub przeinstalowana. Dlatego zalecamy, aby robić to jak najczęściej.

Do zapisania postępu wymagane jest posiadanie zainstalowanej gry oraz konta w aplikacji Game Center (jest ona wbudowana w system iOS).

Aby zapisać postęp konta:

- Kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu. - Wybierz opcję Zaloguj.

Postęp zostanie zapisany w Games Center.

Jeżeli przeinstalujesz aplikację lub uruchomisz grę na innym urządzeniu, potrzebne będzie ponowne wykonanie wszystkich kroków, aby wczytać zapisane konto. Urządzenie musi być także zalogowane na tym samym koncie Apple ID, na którym zostało założone główne konto.

Po wybraniu opcji Zaloguj, pojawi się okno z możliwością wyboru konta głównego; należy wybrać konto, które ma zostać wczytane na urządzeniu. Konto, którego nie wybierzesz, zostanie nadpisane.